“GELECEĞE İLHAM VER” PROJESİ

“Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesi, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs’ın ortak yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından Eğitimde Yenilik ve Değişim VII hibe çağrısı kapsamında finanse edilen bir sivil toplum projesidir. Projenin amacı Kıbrıs’taki gençlere, profesyonel hayata adımlarını atarken bir adım önde ve doğru rehberlik ile başlamaları için fırsat sunmak ve sektör hakkında tecrübe edinmelerini sağlamaktır. Proje, bu hedefini iki yıldır tekrarladığı staj programı aracılığı ile gerçekleştirdi. İki yılda proje kapsamında staj programında 19 kar amaçlı şirket ve 11 kamu yararı güden kurum olmak üzere, toplam 30 kurum yer aldı. Bu 30 kurumda 2 yıl içerisinde toplam 58 genç ödenekli staj yaptı.

Neler yaptık?

  • Gençlerin ve iş kurumlarının staj programları hakkında görüşlerini toplama amacıyla bir araştırma şirketiyle birlikte durum analizi yapıldı.
  • Staj programına dahil olmak isteyen şirket ve kurumlardan seçilen mentörler stajyer yönetimi konusunda bilgilendirildi. Böylelikle stajyer yönetimi konusunda şirketlerin kapasitesinin arttırılması sağlandı.
  • Staj programına katılan gençlerin profesyonel ve sosyal becerilerini geliştirebilmeleri için; ingilizce, profesyonel gelişim, iletişim, iş planlama ve modelleme, sosyal girişimcilik konularında eğitimler verildi.
  • Staj programına katılan gençler staj yapmak için başvurdukları kurumlarla eşleştirildikten sonra, 30 ile 40 iş günü arası ilgili kurumlarda ödenekli ve sosyal yatırımları gerçekleştirilerek staj yaptı. 2019 yılında toplam 27, 2020 yıllında ise toplam 31 genç profesyonel hayatlarına atılmadan önce iş hayatında deneyim kazanma fırsatı yakaladı.
  • Staj ve stajyerlik kavramlarının yerel yasal metinlerde yer alması ve işleyişin düzenlenmesi için öneri ve savunuculuk çalışmalarına başlandı. Farklı ülkelerdeki yasal metinler incelendi ve paydaşlarla görüşülerek yerel koşullara uygun öneriler geliştirilmeye başlandı.

Daha neler yapacağız?

  • Stajyer ve stajyerliğin yerel yasal metinlerde düzenlenmesi için savunuculuk çalışmaları yapılacak,
  • Kurumlar ve gençlerin program kapsamında edinmiş oldukları tecrübeler ve önerileri çerçevesinde kurumlar için sürdürülebilir staj programı kılavuzu oluşturulacak,
  • Şu anda içinde yer aldığınız websitesi aracılığıyla Çevrimiçi Eğitim Platformu hizmeti vereceğiz,
  • Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli sektörlerde önemli başarılara imza atmış profesyonellerin başarı öykülerini paylaşacağız..

Projemiz Aralık 2020’de sona eriyor ama ilerleyen süreçte benzer bir projeye imza atmak istersek, neler yapabileceğimiz konusunda fikriniz var mı? Harika, o zaman hemen tıklayın.

Bizimle gelecege.ilham.ver@gmail.com‘a email göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Proje Ekibi

Süreyya Çelmen Değer "Proje Kordinatörü"

2014 yılından beri PeacePlayers-Kıbrıs’ta proje koordinatörü olarak görev yapan Süreyya Çelmen Değer, sivil toplumda çalışmayı, üretmeyi, çok küçük bile olsa toplumsal dönüşüm ve ilerlemeye katkı yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Çok toplumlu çalışmalarda, insanın insan olarak değerlendirildiği, eşitlik ve adaletin olduğu, hayat boyu öğrenme koşullarının yaratıldığı bir Kıbrıs’ta yaşamak için çalışıyor. Hayatının son on yılını sivil toplum örgütlerinde sürdürdüğü Proje Koordinatörlüğü görevlerinden kazanan Süreyya Çelmen Değer, Umut Ada Değer – Özgür Deniz Değer isimli iki erkek çocuk ve Merso isimli bir kedi annesidir.

Eralp Kortach "İletişim Danışmanı"

Eralp Kortaç 13 yıl yurtdışında yaşadıktan sonra Mart 2020’de Kıbrıs’a geri dönüş yaptı ve Geleceğe İlham Ver projesinde İletişim Danışmanı olarak çalışmaya başladı. Eğitimini Kıbrıs, Belçika ve İngiltere’de tamamladıktan sonra pazarlama ve iletişim alanlarında farklı kurum ve şirketlerde çalıştı. Kıbrıs’a geri dönüş yapmadan önce Asya’yı sırt çantasıyla gezdiği için şu an seyahat edebileceğimiz günler için bir sonraki seyahat rotasını planlamakla meşguldür.

Melis Eroğlu "Proje Kordinatörü"

Melis Eroğlu, 2011 yılından beri çeşitli sivil toplum örgütlerinde profesyonel olarak çalışmakta ve aynı zamanda sivil toplumda gönüllü olarak da aktif rol almaktadır. PeacePlayers – Kıbrıs ile 2014’ten beri ortak projelerde çalışmakta ve 2018 Eylül’den beri de Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ile PeacePlayers Kıbrıs’ın ortak yürüttüğü Geleceğe İlham Ver Projesinde KTYD’nin proje koordinatörü olarak yer almaktadır. Melis, tüm canlılar için şefkat, sevgi ve barış içinde bir dünya hedefi ve ilkesi ile motive oluyor. Melis’in bu projeye inanmasının sebebi ise geleceğin büyükleri olan gençlere kendilerini farklı alanlarda geliştirmekte fırsat sağlamasıdır.

Burak Berk Doluay "Mentörler ve Stajyerler Danışmanı"

Burak Berk Doluay, 2012 yılından beridir çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almaktadır. 2016 yılında ortağı Steven Stavrou ile sosyal bir girişim olan CyprusInno’yu kurup halen aktif olarak yönetmektedirler. CyprusInno dışında farklı kurum ve sivil toplum örgütlerinde eğitmen ve danışman olarak görev yapmaktadır.