Staj Programı

Stajyerlerin Kurumlara Yerleştirilme ve Takip Süreci: Tüm başvurular yapılandırılmış bir eleme sürecinden geçirilerek, stajyerlerin tercih sırasına göre ilgili kurumlara iletildi. Başvurular kurumlar tarafından değerlendirildi. Her kurum kendi kurumsal kapasitesine göre, ihtiyacına yönelik en uygun stajyerleri belirleyerek süreci başlattı. Staj programının kurumlara ve stajyerlere fayda sağladığından emin olmak için tüm kurumlardan stajyerlerine destek sağlayacak ve yol gösterecek birer mentör seçmeleri istendi. Seçilen mentörler staj programı başlamadan Stajyerler ve Mentörler Danışmanı Burak Doluay tarafından verilen bilgilendirme toplantısına katılarak stajyer yönetimi, yeni jenerasyon karakter özellikleri, gelişim planı ve hedef belirleme gibi konularda bilgilendirilerek tüm program boyunca danışmandan destek almaya devam ettiler.

Yapılandırılmış Staj Programı: Tüm stajyerler stajlarına ve eğitimlerine başlamadan önce programın içeriğini, kuralları ve hakları ile sorumluluklarını anlatan bir oryantasyon programına katıldı. Stajyerler, birbirleriyle tanışma fırsatı yakaladı ve ağ kurma becerileri üzerinde çalışıldı. Program çerçevesinde tüm stajyerler İletişim, Profesyonel Gelişim, İş Planlama ve Modelleme, Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon başlıkları altında eğitimler alarak profesyonel hayatta işlerine yarayacak bilgi ve beceriler elde etti. Stajyerler eşleştikleri kurumlarda 30 ile 40 gün arasında stajlarını tamamlayarak profesyonel hayatı daha yakından tanıma, çeşitli beceriler kazanma ve profesyonel alanda ağ geliştirme fırsatı buldular.2019 Staj Programı Ev Sahibi Kurumlar

Projenin ilk yılına denk gelen 2019 Staj programı toplamda 22 kurum ve 27 stajyere yer verdi ve yüzde yüze

yakın bir başarı oranıyla tamamlandı. İlk yılında toplam 96 başvuru alan staj programı, yetişmekte olan

nitelikli işgücünün, sektörle bağlantı kurmasına imkan sağladı.

Aroma Cafe 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd.

Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası

Memurlar Kooperatifi Ltd.

Kktcell

Gigabyte Ltd.

KKTC Sos Çocukköyü Derneği

Gigem (Girne Gençlik Gelişim Merkezi)

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER)

Hasder Halk Sanatları Vakfı

Memurlar Kooperatifi Ltd

Havadis Gazetesi

Mint Solutions Ltd – Olive

Kadından Yaşama Destek Derneği

Multimax İletişim Ltd.

Kanal Sim

Radyo Mayıs

Kaner Şirketler Grubu

Taşkent Doğa Parkı

Kıbınvest Gayrımenkul Yatırım Ltd (Segafredo)

Velespeed

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği

 


2020 Staj Programı Ev Sahibi Kurumlar 2020 Staj programı, Covid-19 pandemisi ile aynı döneme denk gelmesine rağmen, alınan önlemlerle ilk yıldan daha fazla ilgi gördü. Uzaktan çalışma uygulamasının da getirildiği program toplamda 18 kurum ve 31 stajyere yer verdi ve yine yüzde yüze yakın bir başarı oranıyla tamamlandı. İlk yılında toplam 96 başvuru alan staj programı, son uygulama yılı olan 2020’de 106 başvuru ile kendi rekorunu kırdı.

Barış Oyuncuları-Kıbrıs Derneği 

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği.

Cherry Red Advertising

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği

CQUALS Language School

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd.

Cypdes Factory Advertising

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası

Gazedda

KKTC Sos Çocukköyü Derneği

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (SOS Çocuk Köyü)

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER)

Haber Kıbrıs

Mint Solutions Ltd. (O-LIVE)

Inter-Gaz Ltd.

Taşkent Doğa Parkı

Kıbinvest Gayrimenkul Yatırım Ltd.(Segafredo Zanetti)

Velespeed

  
“Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon Projesi” Eğitimde Yenilik ve Değişim VII Hibe Programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş olup Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs tarafından yürütülmektedir.

Bu web sayfasının içeriği yalnızca Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers Kıbrıs’ın sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez.

top
© Geleceğe İlham Ver. Tüm Hakları Saklıdır.